Slow Foods manifest

 

"Detta vårt århundrade föddes och växte upp i industrisamhällets tecken. Först uppfann det maskinerna och sedan gjorde det dessa till sin livsmodell. Snabbheten har blivit vår boja. Vi är alla offer för samma virus: "Fast Life", vilket omkullkastar våra vanor, anfaller oss till och med i våra hem och stänger in oss på "Fast Food"-ställen för att inhämta vår näring. Men "homo sapiens" måste nu återvinna sin klokhet och befria sig från snabbheten. Annars kan vi reduceras till en utdöende art. Mot "Fast Life's" världsomfattande galenskap måste vi därför välja att försvara den lugna materiella njutningen.

 
Låt oss börja just till bords med "Slow Food". I stället för Fast Foods likriktning återupptäcker vi de lokala kökens rikedomar och dofter. Om "Fast Life" i produktivitetens namn har förändrat vårt liv och hotar miljön och landskapet, så är "Slow Food" idag det framåtsyftande svaret. Det är här, i utvecklingen av smaken, och inte i dess utarmning, som den sanna kulturen finns. Härifrån kan framåtskridandet börja, med ett internationellt utbyte av historier, kunskaper och projekt. "Slow Food" försäkrar oss en bättre framtid. "Slow Food" är en idé som behöver många kompetenta tillskyndare, för att denna (långsamma) rörelse skall kunna bli en internationell rörelse, med den lilla snigeln som symbol."

 

 

www.slowfoodfalkoping.se • 2011

www.slowfoodfalkoping.se